De kosten voor het aanvragen van de offerte bedragen € 100,- excl. BTW

Persoonsgegevens

Naam:
Geslacht: ManVrouw
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
KvK nummer:
Rechtsvorm:
Zelfstandig sinds:
Gewenste ingangsdatum:
Bruto jaarinkomen: ,- (gemiddelde laatste 3 jaar)
Vaste maandelijkse privé- en zakelijke lasten: ,-
Verzekerd bedrag: ,-
Ik wil bij arbeidsongeschiktheid mijn inkomen afdekken tot %
Branche organisatie:
Beroep:

Urenverdeling:

Aantal
Administratief / bureau / adviseren %
Handenarbeid (fysiek werk) %
Verkoop / aquisitie %
Leidinggevend %
Zakelijk reizen binnenland %
Zakelijk reizen buitenland %
Hoogst afgeronde opleiding: geenMBOHBOWO
Bent u reeds verzekerd? neeja, mijn polisnummer is

Betalingstermijn: maandelijksper kwartaalhalfjaarlijksjaarlijks

Gewenste eigen risicotermijn: 14 dagen30 dagen (standaard)60 dagen90 dagen180 dagenanders namelijk:

Gewenste eindleeftijd van uw verzekering:

Gewenste uitkering van uw verzekering bij een claim: einde looptijd van de verzekering10 jaar maximaal per claim5 jaar maximaal per claimanders namelijk:

Gewenste indexatie:

Zakelijk reizend per auto per jaar: km

Beoordelingscriterium: beroepsarbeidsongeschiktheidpassende arbeidgangbare arbeid

Wat is uw belangrijkste doelstelling? De beste voorwaardenGoede voorwaarden tegen een redelijke premieEen zo laag mogelijke premieEen verzekering die mij medisch accepteert zonder uitsluitingenanders namelijk:

Stel, u raakt morgen volledig arbeidsongeschikt, blijven er inkomstenbronnen onverminderd bestaan en zo ja, hoeveel bedragen deze en welke? NeeJa, ca:

Zou u bij arbeidsongeschiktheid kunnen beschikken over uw spaargelden of andere vormen? NeeJa, ca:
maanden

Heeft u, naast uw bedrijfswerkzaamheden, nog een arbeidsovereenkomst of nevenactiviteiten? NeeJa

Heeft u personeel in dienst? JaGeen personeel

Zijn er lopende verzekeringen afgesloten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering erin, zoals bv woonlastenbeschermer of pensioenverzekering? JaNee

Denkt u dat uw medisch verleden kan leiden tot eventuele problemen bij acceptatie? JaNee
Waarom?

Wat heeft u minimaal netto per maand nodig om uw woonlasten, ziektekosten, schoolgeld, huishouding, verzekeringen etc. te kunnen blijven betalen? ,-

Van welke maatschappij wenst u een offerte? AegonAllianzAveróDe GoudseKlaverbladMovirTAF
Ja, ik verklaar kennis te hebben genomen van de inhoud van het dienstverleningsdocument en ga ermee akkoord dat onderstaande offerte aanvraag berekend wordt op basis van ‘execution only’ (zonder advies). AOV deskundigen.nl zal een offerte mailen dat zo dicht mogelijk bij u wensen aansluit.